Gjinia mashkullore përgjithësisht nuk i mendojmë shumë gjatë gjërat, çfarë do të thotë se ata e jetojnë momentin, pa menduar për pasojat. E kundërta e tyre janë gratë të cilat mendojnë për çdo lloj gjeje të mundshme, ndonjëherë edhe për gjëra pa rëndësi, por ato e mendojnë, ndryshe nga meshkujt. Burrat, djemtë, janë gjithmonë më të predispozuar ndaj rreziqeve, pasi janë edhe më tipa aventurier dhe ju pëlqen adrenalina. Përmes këtyre fotove që do të shikoni më poshtë, do të kuptoni edhe një herë arsyet se përse femrat jetojnë më gjatë se burrat.